Ölçme ve Değerlendirmede Kullandığımız Envanterler

  • Prism Brainmapping (Bireysel ve 360)
  • Prism Brainmapping (Takım)
  • Psikolojik Güvenlik (PSI)
  • Takımların Güçlü Yönleri (VIA)

Fasilitasyonlarda Kullandığımız Yöntem ve Araçlar

  • Lego Serious Play
  • Lego Robotics
  • ORSC metodları
  • Appreciative Inquiry (ROTA)
  • Pozitif Psikoloji yaklaşımı (PERMA)
  • Ortak Akıl Arama Metodolojisi