The Fearless Organization Scan Amy C. Edmondson’s 30 yılın üzerindeki psikolojik güvenlik ve takımlar üzerindeki çalışma ve araştırmalarına dayanarak Dr. Edmondson ve Bright Instruments 2019 yılında “Fearless Organization Scan” Korkusuz Organizasyonlar Taramasını yarattılar.

7 soruluk anketle psikolojik güvenliğin 4 boyutunu ölçümlüyor ve gelişim için takım koçluğu yapıyoruz.

PRISM Brain Mapping Int. Ltd.

PRISM’in nörobilim temelli raporları, insanların yalnızca doğal veya içgüdüsel davranış tercihlerini değil, aynı zamanda belirli durumların talepleri olarak gördükleri şeylere yanıt vermek için tercihlerini zaman zaman nasıl değiştirdiklerini veya uyarladıklarını da gösterir.

Raporlar ayrıca, bireylerin nerede aşırıya kaçtığını veya tercihlerini tam olarak kullanmadığını  gösterir. Bu içgörü aynı zamanda onların gerçek potansiyelleri hakkında daha fazla bilgi edinmelerine ve daha da yüksek performans elde etmelerini neyin engelleyebileceğini anlamalarına yardımcı olur.

Bireysel, takım ve 360 derece raporlar sağlanabilmektedir.