Danışmanlık

 • Organizasyonel Gelişim İçin Teşhis ve Yol Haritası
 • Kurumsal Kültür Dönüşümü
 • Çalışan Bağlılığı
 • Pozitif Çalışan Deneyimi
 • İşveren Markası
 • Koçluk ve Mentorluk Sistemleri
 • Kurum İçinde İş Birliğini Güçlendirerek Ortak Hedefe Odaklanma

Koçluk ve Fasilitasyon

 • Yönetici Koçluğu
 • Takım Koçluğu
 • Performans Koçluğu
 • Katılımlı Karar Alma ve Gelecek Tasarımı

Yetkinlik Geliştirme

Kişisel Liderlik: Bireysel performans gelişimi

 • Bireysel Farkındalık & Duygusal ve Sosyal Zeka
 • Yeni Dünyada Yılmazlık ve Duygusal Çeviklik
 • Cesur Hedefler ve Azimle ilerlemek
 • Öğrenme Çevikliği Kazanmak
 • Doğru İletişim İle İstediğin Etkiyi Yaratmak
 • Stresi Yaratıcı Gerilime Dönüştürmek
 • Motivasyon Kaynaklarımı Anlamak ve Aksiyona Dönüştürmek
 • Zor İnsanlarla İletişim ve Çatışma Yönetimi
 • İş Hayatında Hikayecilik Atölyesi (Storytelling)
 • Bilinçli Farkındalık (Mindfulness)
 • Kişisel Marka Olmak ve İş Etiketi
 • Önceliklerle Zamana Hükmetmek
 • Bütünsel Sağlık ve Esenlik

Takıma Liderlik: Takım içi ve takımlar arası ilişkilerin güçlenmesi

 • Koçvari Liderlik
 • Dinamik Liderlik
 • Beyin Temelli Liderlik
 • Liderlikte Çeviklik
 • Pozitif Güç ve Etki
 • Etkin Performans Görüşmeleri:  Geri Bildirim – İleri Bildirim
 • Kuşaklar Bir Arada
 • Psikolojik Güvenlik Kültürü İnşa Etmek
 • Satış Takımına Koçluk
 • Liderlik Akademisi

İşe Liderlik: Yapısal ve Stratejik liderlik yetkinliklerinin gelişimi

 • VUCA Dünyasını Yönetmek
 • Uzgörü Bilinci ve Stratejik Düşünerek Liderlik
 • Yaratıcı Zihin, İnovasyon ve İç Girişimcilik
 • Çevik Liderin Takım Yolculuğu
 • Değişime Uyum ve Öncülük
 • Nörobilim ile Müzakere
 • Çatışma Yönetimi
 • Tasarım Odaklı Düşünme
 • Etkili Toplantı Yönetimi Metodolojisi
 • Analitik Düşünme ve Karar Alma
 • Pozitif Müşteri Deneyimi Yaratma
 • Nörobilim ile Satış Teknikleri
 • İşte Hikayecilik (Storytelling)